• header.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

 

Jak podpisać sprawozdanie finansowe za pośrednictwem EPUAP - pobierz instrukcje

 

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2016 r. - pełnomocnictwa ogólne

Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (dalej jako: Ordynacja), dotyczące udzielania pełnomocnictw ogólnych. Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne. Nie ma zatem możliwości potraktowania pełnomocnictwa złożonego przed 1 lipca 2016 r. dla celów konkretnego postępowania za pełnomocnictwo ogólne.

Pełnomocnictwo ogólne będzie upoważniać do działania w imieniu podatnika we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnik ogólny będzie mógł być ustanowiony w każdej chwili – w toku toczącego się postępowania, jak i wówczas gdy żadna procedura nie będzie prowadzona. Możliwe będzie także ustanowienie kilku pełnomocników ogólnych.

Pełnomocnik ogólny nie będzie jednak uprawniony do podpisywania deklaracji podatkowych – w tym celu nadal wymagane będzie udzielenie odrębnego pełnomocnictwa (zgodnie z art. 80a Ordynacji).

Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem posiadania podpisu elektronicznego lub stworzeniu profilu zaufanego pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta

oraz potwierdzenie go w wybranym przez siebie urzędzie ( lista punktów: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList )

Instrukcja dla użytkownika komponentu Portal Podatkowy

Pełnomocnictwo ogólne PPO-1 (dokument pdf)